Sterylność i higiena - jak o nią prawidłowo zadbać?

Sterylność i higiena – jak o nią prawidłowo zadbać?

Wszystkie wykorzystywane w gabinetach medycznych przyrządy muszą być poddawane procesowi sterylizacji. Sposobem na to, aby usunąć z nich wszystkie niepożądane i groźne mikroorganizmy i substancje jest sterylizacja. Przeprowadzają się ją, wykorzystując do tego celu autoklawy. Czym jest autoklaw?

Autoklaw: jak jest zbudowany?

Autoklaw to urządzenie, które składa się z hermetycznie zamykanego zbiornika. Posiada grube ścianki, co pozwala na utrzymanie w środku wysokiego ciśnienia, które przekłada się z kolei na możliwość uzyskania wewnątrz również wysokiej temperatury. Wszystkie autoklawy zbudowane są z pompy próżniowej, manometru, termometru, a także zaworu ciśnieniowego. Bardzo ważny jest ten ostatni element. To właśnie dzięki niemu nie trzeba obawiać się wybuchu nawet wówczas, gdy w komorze pojawi się za wysokie ciśnienie.

Etapy procesu sterylizacji

Wykorzystując autoklawy do procesu sterylizacji, niezbędne jest przeprowadzenie czterech etapów. Wyróżnia się etap:

  • opróżniania;
  • wyrównania;
  • sterylizacji;
  • schładzania.

Każdy z etapów pełni ważną rolę i żaden z nich nie może zostać pominięty. Właściwa sterylizacja, podczas której materiały są odkażane trwa na ogół nie dłużej niż kwadrans. Autoklawy parowe wykorzystuje się do sterylizacji między innymi pęset, skalpeli, wzierników oraz endoskopów. Co ważne, autoklawy wykorzystują nie tylko lekarze, ale również kosmetyczki, a także lekarze weterynarii.

Autoklaw to urządzenie bardzo przydatne. Dzięki niemu z niektórych przyrządów można korzystać wielokrotnie bez ryzyka dla pacjentów.