Do kogo kierują ofertę kancelarie patentowe?

Do kogo kierują ofertę kancelarie patentowe?

Działalność, którą zajmuje się biuro patentowe jest bardzo mało znana większości z nas. Z usług, które świadczy biuro patentowe korzystają przedsiębiorcy, którym zależy na zastrzeżeniu swojego znaku towarowego. Bardzo często o pomoc do biuro patentowe zwracają się też wynalazcy., którym zależy na ochrona patentu, mimo że jest to długa droga.

Zakres świadczonych usług

Kancelaria patentowa kieruje swoje usługi między innymi do wynalazców. Kancelaria patentowa może zająć się przygotowaniem wniosku niezbędnego do tego, aby dany wynalazek uzyskał patent. Uzyskanie zaś patent możliwe jest tylko po zgłoszeniu go do Urzędu Patentowego. Takiego zgłoszenia może dokonać kancelaria patentowa – oczywiście w przypadku otrzymania pełnomocnictwa od klienta. Przygotowaniem wniosku do polskiego Urzędu Patentowego zajmie się radca patentowy. Radca patentowy to osoba, która ma wykształcenie prawnicze lub techniczne i odbyła aplikacją rzecznikowską. Radca patentowy może więc służyć zarówno pomocą prawną, jak i techniczną. Ma bowiem szeroką wiedzę nie tylko z zakresu prawa.

Ile kosztuje ochrona patentowa?

Zgłaszając swój wynalazek do polskiego Urzędu patentowego w celu uzyskania patent wynalazca musi przygotować się na pewne wydatki. W przypadku patent z zakresem ochrony do 3 lat trzeba zapłacić około 500 zł. W przypadku, gdy ochrona patentu ma trwać dłużej, koszty oczywiście wzrosną. Ale wiele osób czy firm decyduje się mimo kosztów na ochrona patentu. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.