Czym zajmuje się biuro patentowe?

Czym zajmuje się biuro patentowe?

Liczba osób w naszym kraju, które wiedzą jakie usługi świadczy biuro patentowe jest naprawdę bardzo niewielka. Równie mało osób wie, czym zajmuje się radca patentowy.

Kompetencje biura i radcy

Droga do zostania radca patentowy i pracy w biuro patentowe jest bardzo długa. Osoby, które chcą pracować w biuro patentowe jako radca patentowy muszą najpierw skończyć studia magisterskie na wydziale prawa lub na jednym z wydziałów uczelni technicznych. Kancelaria patentowa zatrudnia tylko osoby, które ukończyły aplikację rzecznikowską. Uzyskanie prawa do wykonywanie zawodu radcy patentowego uprawnia do reprezentowania klientów między innymi przed polskim Urzędem Patentowym. Kancelaria patentowa może reprezentować klientów także przed Europejskim Urzędem Patentowym. Warunek jest jednak jeden: kancelaria patentowa musi zatrudniać radcę, który zdał Europejski Egzamin Kwalifikacyjny. Na zlecenie klienta, który chce uzyskać patent radca patentowy dopełni za niego wszystkich związanych z tym formalności.

Czy radcy można zaufać?

Na pewno osoby, które chcą uzyskać patent i skorzystają z pomocy radcy patentowego nie zostaną przez niego oszukane. Własność przemysłowa to pojęcie dość pojemne, obejmuje między innymi patent na wynalazek. Ochrona patentowa nie jest bezpłatna. Osoby, które chcą uzyskać ochrona patentu ponoszą szereg różnych kosztów. Jeżeli ochrona patentu będzie wynosiła 20 lat są to koszty rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.