Upadłość konsumencka w świetle prawa

Upadłość konsumencka w świetle prawa

Upadłość konsumencka, nazywana też bankructwem konsumenckim, jest stanem oficjalnej niewypłacalności, w jakiej znalazła się osoba fizyczna. Ogłoszenie bankructwa to informacja o tym, że dana osoba nie może już uregulować dotychczasowego zadłużenia. W efekcie, nie można prowadzić wobec niej postępowania komorniczego. Dochodzi też do zakończenia spłat. Osoba taka uwalnia się od dotychczasowych długów, choć nie oznacza to wcale, że w tym samym momencie może zacząć zaciągać nowe.

Upadłość konsumencka w przepisach polskiego prawa

Gdy przedmiotem zainteresowania jest upadłość konsumencka kancelaria odpowiedzialna za prowadzenie spraw z jej zakresu podkreśla, że nie jest to prosty proces. Ostatnie zmiany w prawie dotyczące tego zagadnienia miały zresztą miejsce stosunkowo niedawno, bo w roku 2020. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nadal wymaga więc złożenia stosownego wniosku w sądzie, który jest właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Co ważne, samo zainaugurowanie sprawy w sądzie nie jest wcale tożsame z jej rozstrzygnięciem na korzyść osoby zainteresowanej ogłoszeniem bankructwa.

Co przesądza o upadłości konsumenckiej?

Gdy w grę wchodzi upadłość konsumencka prawnik przypomina, że kluczowe znaczenie będzie mieć decyzja podjęta przez sąd. To właśnie podczas postępowania sądowego dokonana zostanie ocena tego, czy osoba, która występuje o ogłoszenie upadłości jest rzeczywiście niewypłacalna. Konieczne jest też rozstrzygnięcie, w jakiej wysokości i przez jaki czas będzie, mimo wszystko, zobligowana do dokonywania spłat. Innymi słowy, orzeczenie wydane przez sąd obowiązuje od dnia, w którym zapadła tego rodzaju decyzja. Warto pamiętać, że wyrok nie zawsze jest korzystny dla wnioskodawcy.