Systemy bezpieczeństwa it - zagrożenia i sposoby reagowania

Systemy bezpieczeństwa it – zagrożenia i sposoby reagowania

Bez względu na to, jak duża jest nasza firma, nie ma przesady w mówieniu o tym, że to systemy informatyczne stanowią jej fundament. To one przesądzają o rozwoju kolejnych podmiotów, są też w stanie zapewnić im przewagę konkurencyjną. Nawet jeśli bezpieczeństwo IT nie jest terminem nowym, trudno nie zgodzić się z tym, że nigdy jeszcze nie było tak ważne, jak ma to miejsce obecnie.

Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa IT

Gdy zastanawiamy się nad tym, czy bezpieczeństwo systemu IT jest rzeczywiście kwestią tak ważną, jak starają się nas przekonać eksperci, niemal natychmiast przychodzą nam na myśl twarde dane. Wynika z nich choćby to, że niemal dziewięciu na dziesięciu pracowników ma tendencję do korzystania ze sprzętu służbowego w celach prywatnych. Osoby te zdają sobie często sprawę z roli, jaką odgrywa bezpieczeństwo systemów IT.

Większość z nich ma też świadomość, że jest to szkodliwy nawyk. Mamy jednak do czynienia z osobami, które niemal natychmiast są w stanie przedstawić argumenty przemawiające za takim postępowaniem, odwołując się choćby do bezpieczeństwa, wygody oraz komfortu. Problemem jest także częste niedowierzanie, że postępowanie szeregowego pracownika mogłoby zagrozić bezpieczeństwu IT firmy. Tymczasem nie jest to wcale niemożliwe.

Jak wzmocnić bezpieczeństwo w IT?

Chcąc wzmocnić bezpieczeństwo IT nie można ograniczać się jedynie do kampanii uświadamiających. Należy robić więcej, aby nie liczyć na przypadek i szczęśliwe zbiegi okoliczności. Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się nowoczesne systemy bezpieczeństwa IT nie tylko zabezpieczające obieg danych, ale również pozwalające zarówno na szybkie wykrywanie luk w systemie, ale i reagowanie na nie. Bezpieczeństwo IT można też wzmacniać dzięki regularnym szkoleniom, te jednak powinny mieć charakter pomocniczy, a nie nadrzędny nad systemami informatycznymi.