Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku

Jak wydostać się ze spirali długów? W pewnych okolicznościach upadłość konsumencka wydaje się być jedynym możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem. Jej ogłoszenie nie jest jednak prostym zadaniem, warto więc dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat.

Podstawowe informacje

Ogłoszenie bankructwa w formie upadłości konsumenckiej jest możliwe w sytuacji, w której doszło do spełnienia dwóch warunków. Może to zrobić jedynie osoba fizyczna, szansę na to ma przy tym wyłącznie osoba niewypłacalna. Definicja niewypłacalności oznacza brak zdolności do spłaty zobowiązań. Zajmująca się kwestiami takimi jak upadłość konsumencka kancelaria przypomina przy tym, że niewypłacalność musi przekraczać trzy miesiące.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Sama deklaracja, że jesteśmy niewypłacalni z pewnością nie zniechęci naszych wierzytelni. Uznanie upadłości konsumenckiej odbywa się w czasie postępowania sądowego. Jeśli więc liczymy na to, że osiągniemy stawiany sobie cel, musimy odpowiednio przygotować się do jego realizacji. Nie ma mowy o szansie na powodzenie, jeśli nie skompletujemy wszystkich dokumentów potwierdzających nasze położenie i wyjaśniających jego przyczyny. Wymogów jest znacznie więcej, gdy więc w grę wchodzi profesjonalna upadłość konsumencka prawnik mający doświadczenie w sprawach tego rodzaju okaże się z pewnością cennym wsparciem.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, ku zaskoczeniu wielu osób, nie jest przedsięwzięciem tanim. To upadły pokrywa choćby koszty postępowania. Odpowiada za wynagrodzenie syndyka, ponosi też koszty związane z zatrudnieniem prawnika będącego jego reprezentantem przed sądem.