Trzy skuteczne sposoby na poprawę bezpieczeństwa IT w firmie

Trzy skuteczne sposoby na poprawę bezpieczeństwa IT w firmie

Choć firmy stają dziś przed nowymi wyzwaniami, pewne kwestie związane z ich zarządzaniem nie ulegają przeobrażeniom. Jedną z nich jest bezpieczeństwo IT. O tym, jak bardzo jest ono ważne, mówi się od lat. Od lat też zwraca się uwagę nie tylko na zagrożenia, ale i na stosunkowo proste sposoby pozwalające na to, aby im przeciwdziałać. Jak zatem powinny wyglądać systemy bezpieczeństwa IT w firmie, której właścicielom i pracownikom zależy na tym, aby nie popełniać błędów w tym zakresie?

Po pierwsze – cyberbezpieczeństwo

Internet to szansa na rozwój i sposób na rozpropagowanie firmy tam, gdzie trudno dotrzeć bazując na klasycznych kampaniach reklamowych. Internet jest jednak również jednym z poważniejszych wyzwań, przed jakimi stajemy w obliczu zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo systemów IT. Choć jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa IT firmy przychodzące z wirtualnej sieci się zmieniają, sposoby walki z nim są takie same od lat. To zarówno zapora sieciowa, jak i program antywirusowy. Ten ostatni ma i ten plus, że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo firmowym danym.

Po drugie – dostęp uprzywilejowany do danych

Bezpieczeństwo systemu IT już od dłuższego czasu wydaje się uzależnione od tego, kto ma dostęp do danych i z jakiego rodzaju dostępem mamy do czynienia. Minęły już czasy, w których każdy mógł sprawdzić wszystko. Dostęp uprzywilejowany nie tylko zapobiega wyciekom danych, ale również przyczynia się do tego, że łatwiej znaleźć jego źródło, gdy dojdzie do nieprawidłowości.

Po trzecie – uwierzytelnienie dwuskładnikowe

O ile obecność zapór i systemów antywirusowych nie jest dla nikogo zaskoczeniem, o tyle uwierzytelnienie dwuskładnikowe nadal budzi wątpliwości. Wielu pracowników podchodzi do niego z niechęcią uważając, że jest to dodatkowa czynność spowalniająca im pracę. Drugi składnik uwierzytelnienia znacząco podnosi jednak bezpieczeństwo IT eliminując choćby próby włamań na komputery służbowe.