Czym zajmują się rzecznicy patentowi?

Czym zajmują się rzecznicy patentowi?

Bardzo mało osób w naszym kraj wie, czym zajmuje się rzecznik patentowy. Jest to zawód bardzo mało popularny, wykonuje go naprawdę bardzo niewiele osób.

Jakie są jego kompetencje?

Rzecznik patentowy to osoba, która ma wiedzę pozwalającą na udzielanie przez niego pomocy prawnej lub technicznej w aspekcie własności przemysłowej. Rzecznik patentowy jest najbardziej kompetentną osobą, gdy potrzebna jest nam pomoc na przykład, gdy chcemy zastrzec wynalazek. Zawód rzecznika patentowego mogą wykonywać osoby, które są absolwentami prawa lub studiów technicznych. W każdym jednak przypadku konieczne jest odbycie aplikacji rzecznikowskiej. Aplikacja organizowana jest przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Rzecznicy patentowi mogą reprezentować swoich klientów nie tylko przed polskim Urzędem Patentowym. Wśród rzeczników patentowych sporo grono zdecydowało się na przystąpienie do europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego. Ci rzecznicy mają prawo – po pozytywnym zdaniu egzaminu – reprezentować klientów również przed Europejskim Biurem Patentowym.

Jakie cechy powinien mieć rzecznik patentowy?

W zawodzie tym świetnie odnajdują się osoby, które są komunikatywne. Oczywiście do wykonywanie zawodu rzecznika patentowego to zbyt mało. Mile widziane są na tym stanowisku osoby, które są samodzielne, sumienne, bardzo dokładne i uczciwe. Warto wspomnieć, że zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Rzecznika patentowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Dyskrecja jest więc cechą bardzo pożądaną.